หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อสอบถาม
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบไฟล์บทความ
  รูปแบบทำโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
 
  อัตราค่าลงทะเบียน
   
 
ประเภทของผู้ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
   วิทยาลัยนครราชสีมา และสถาบันร่วมจัดการประชุม  
  * อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา (ส่งผลงานนำเสนอ) 2,000 บาท
     
  ผู้เข้าร่วมงาน ฟังบรรยาย และฟังการนำเสนอผลงาน (ไม่ส่งผลงานนำเสนอ) 500 บาท
     
   บุคคลภายนอก  
  * อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา (ส่งผลงานนำเสนอ) 2,500 บาท
     
  ผู้เข้าร่วมงาน ฟังบรรยาย และฟังการนำเสนอผลงาน (ไม่ส่งผลงานนำเสนอ) 1,000 บาท
     
   ค่าจัดทำโปสเตอร์ (เฉพาะผู้ที่นำเสนอแบบโปสเตอร์) 800 บาท
   ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด ร่วมฟังบรรยายในภาคเช้า (ไม่ส่งผลงานนำเสนอ) ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  หมายเหตุ : * ผู้ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทุกท่านจะได้รับกระเป๋า เอกสาร และสูจิบัตร
   
  วิธีชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
 
   
  ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย
สาขาอัมพวัน
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 491-0-25348-3
     
 
 
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052