หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อ
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบบทความ
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
วิทยาลัยนครราชสีมา
   
     
  กำหนดการ  
   
 
15 ก.พ. 61    วันสุดท้ายของการลงทะเบียนและส่งบทความฉบับสมบูรณ์
25 ก.พ. 61    วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข *
28 ก.พ. 61    ประกาศผลบทความที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอ
10 มี.ค. 61    แจ้งกำหนดการและลำดับการนำเสนอผลงาน
20 มี.ค. 61    วันสุดท้ายของการส่งไฟล์ PowerPoint / ไฟล์ Poster
31 มี.ค. 60    การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
กำหนดการ (ในภาพรวม)      [ดาวน์โหลด]
ลำดับการนำเสนอ (บรรยาย)  [ดาวน์โหลด]
ลำดับการนำเสนอ (โปสเตอร์)  [ดาวน์โหลด]

หมายเหตุ * หรือตามที่ระบุในอีเมล์ตอบกลับ
 
 
   
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052