หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อ
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบบทความ
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
วิทยาลัยนครราชสีมา
   
     
  กำหนดการ  
   
 
31 ม.ค. 61    วันสุดท้ายของการลงทะเบียนและส่งบทความฉบับสมบูรณ์
25 ก.พ. 61    วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข
28 ก.พ. 61    ประกาศผลบทความที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอ
10 มี.ค. 61    แจ้งกำหนดการและลำดับการนำเสนอผลงาน
20 มี.ค. 61    วันสุดท้ายของการส่งไฟล์ PowerPoint / ไฟล์ Poster
31 มี.ค. 60    การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
 
 
   
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052