หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อ
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบบทความ
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
วิทยาลัยนครราชสีมา
   
 
  อัตราค่าลงทะเบียน  
   
 
ประเภทของผู้ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
เครือข่ายสถาบันร่วมจัดการประชุม 2,000 บาท
บุคคลภายนอกเครือข่าย 2,500 บาท
ผู้เข้าร่วมงาน/ร่วมฟังบรรยาย (ไม่ส่งผลงานนำเสนอ) 1,000 บาท
ค่าจัดทำโปสเตอร์ (เฉพาะผู้ที่นำเสนอแบบโปสเตอร์) 800 บาท
     
  วิธีชำระค่าลงทะเบียน  
 
   
  ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย
สาขาสามแยกปักธงชัย
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 374-0-30142-2
     
 
 
   
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052