หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อสอบถาม
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบบทความ
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
วิทยาลัยนครราชสีมา
   
     
  กำหนดการลงทะเบียนและส่งผลงาน
   
 
บัดนี้ – 31 ม.ค. 62    ลงทะเบียน และส่งบทความวิจัย
1 ธ.ค. 61 – 15 ก.พ. 62    ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ
   และผู้วิจัยปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
25 ก.พ. 62    วันสุดท้ายของส่งบทความฉบับสมบูรณ์ และการชำระค่าลงทะเบียน
28 ก.พ. 62    ประกาศผลบทความที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอ
10 มี.ค. 62    แจ้งกำหนดการ และลำดับการนำเสนอผลงาน
10 – 20 มี.ค. 62    ผู้วิจัยส่งไฟล์ PowerPoint และ ไฟล์ Poster สำหรับนำเสนอบทความ
30 มี.ค. 62    การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2562

 
 
   
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052