หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อสอบถาม
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบบทความ
  รูปแบบโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
  อัตราค่าลงทะเบียน
   
 
ประเภทของผู้ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ของสถาบันร่วมจัดการประชุม 2,000 บาท
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 2,500 บาท
ผู้เข้าร่วมงาน/ร่วมฟังบรรยาย (ไม่ส่งผลงานนำเสนอ) 1,000 บาท
ค่าจัดทำโปสเตอร์ (เฉพาะผู้ที่นำเสนอแบบโปสเตอร์) 800 บาท
  หมายเหตุ : ผู้ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทุกท่านจะได้รับกระเป๋าเอกสาร เล่มสูจิบัตร ซีดีเล่มวารสารสืบเนื่องฉบับสมบูรณ์
   
  วิธีชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
 
   
  ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย
สาขาสามแยกปักธงชัย
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 374-0-30142-2
     
 
 
   
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052