วิธีการสมัคร  
1)  การสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 วิทยาลัยนครราชสีมา  
2)  การสมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครดังต่อไปนี้  
 
1)   สำเนาวุฒิการศึกษา
2)   สำเนาทะเบียนบ้าน
3)   สำเนาบัตรประชาชน
4)   รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 1 ใบ
  ส่งถึง  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
     วิทยาลัยนครราชสีมา
     290 ม.2 ต.บ้านใหม่
     อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000
       
 
3)  การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซด์ www.nmc.ac.th “สมัครเรียน ป.ตรี ป.โท ภาคสมทบ” และส่งเอกสารดังรายละเอียด ข้อ1 และ ข้อ 2 << คลิกสมัครออนไลน์ >>  
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052 ต่อ 114,151
 
 
Untitled Document